Selecteer een pagina

Algemeen Basis Protocol Dans Ready2Dance

Inhoud

Inleiding

 1. Algemene richtlijnen
 2. Hygiëne Algemene ruimtes
 3. Hygiëne Studio’s
 4. Social distancing algemeen
 5. Handhaving
 6. Aanvulling op algemene regels


Inleiding

Na de sluiting van onze les locatie mogen we waarschijnlijk per 1 juli weer open.

De richtlijnen van het RIVM zijn van toepassing op dit basis protocol dans. Het protocol dient als handleiding voor de opstart van de lessen van Ready2Dance. Hierin gaan we in op een aantal praktische aspecten en voorwaarden rondom veiligheid, hygiëne en gedragsregels. De verplichtingen en aanwijzingen die het protocol bevat, kunnen en zullen worden aangepast, wanneer nieuwe of gewijzigde richtlijnen van het RIVM, besluiten van de overheid, voortschrijdende inzichten over de risico’s en alle in verband daarmee te nemen maatregelen, dit noodzakelijk maken.

Alle betrokkenen dienen zich te houden aan onderstaand protocol. Dit geldt voor alle deelnemers en docenten van Ready2Dance.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Versie 25 mei 2020

Deelname aan een les kan alleen als je vooraf bent ingeschreven via https://www.momoyoga.com/ready2dance/.
Er kunnen maximaal 6 leerlingen fysiek deelnemen aan een les.

 1. Algemene richtlijnen

  • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. De keuze voor het gebruik van niet-medisch mondneusmasker en andere beschermingsmiddelen ligt bij de leerlingen en docenten zelf.
  • Iedereen wast zijn/haar handen thuis voordat hij/zij naar de studio gaat;
  • Iedereen reinigt zijn/haar handen bij binnenkomst en vertrek van het pand op de daarvoor bestemde plek;
  • Er worden geen handen geschud;
  • Hoesten/niezen in de elleboog;
  • Niet aan je gezicht zitten;
  • Ga thuis naar het toilet zodat er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van de toiletten op locatie;
  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  • Blijf thuis als jij of iemand uit je gezin gezondheidsklachten heeft. Hieronder valt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (hoger dan 5 C°);
  • Deelnemers nemen, indien mogelijk, hun eigen materialen mee.
  • Deelnemers en docenten gaan na de les direct naar huis;
  • Deelnemers wordt gevraagd vooraf thuis naar het toilet te gaan;
  • Deelnemers en docenten komen in sportkleding naar de studio.
  • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe corona-virus (COVID-19). Dit tot 14 dagen na de test. (volg hierin het advies van de GGD);
  • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) dit minimaal zeven dagen na de uitslag van de test;
  • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de (dans)les klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Kom alleen naar de locatie;
  • Kom zoveel mogelijk lopend, met de fiets of met de auto naar de locatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;
  • Kom niet eerder dan vijf minuten voor de les aan op de locatie en ga direct na de les naar huis. 
 1. Hygiëne algemene ruimtes – Uit te voeren door de beheerder
  • Bij de hoofdingang staat een reinigingsstation om de handen bij binnenkomst en vertrek te reinigen;
  • Er hangen duidelijke aanwijzingen m.b.t. de reinigingsstations:
   • Instructie
   • Wat te doen als het op is
  • Algemene ruimtes worden dagelijks intensief schoongemaakt, waarbij contactpunten extra en intensief gereinigd worden;
  • Sanitaire ruimtes worden dagelijks intensief en extra schoongemaakt;
 2. Hygiëne Studio’s – Ready2Dance
  • In de studio’s zijn desinfecterende reinigingsmiddelen beschikbaar. Deze zijn te gebruiken voor het reinigen van de handen en om contactpunten te reinigen;
  • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen;
  • Bij de Essentrics les mogen sokken pas worden uitgedaan op de mat.
 3. Social distancing algemeen
  • De 1,5 meter regel dient altijd en door iedereen in acht te worden genomen;
  • In de studio worden markeringen van 2 meter beschikbare dansruimte aangebracht, alsmede 1,5 meter voor de onderlinge afstand tussen iedereen;
  • Deelnemers wachten buiten totdat hun lestijd begint.
 4. Handhaving
  • Ready2Dance ziet toe op de naleving van deze regels van haar leden.
  • Ready2Dance ziet toe op de naleving van deze regels naar de locatie beheerder.
  • Deelnemers spreken elkaar aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. Ook naar docenten en de locatie beheerder toe.

 5. Aanvulling op algemene regels
  • Deelnemers die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet naar de studio en volgen online les;
  • Waar mogelijk worden deuren opengezet voor een betere ventilatie;
  • De lessen zijn volgens het vastgestelde rooster op locatie, live of online;
  • Het maximum aantal deelnemers dat in een groep deel kan nemen, is afhankelijk van het deel vrije vloeroppervlak in de ruimte. Bijvoorbeeld: er passen maximaal 6 deelnemers in een lege ruimte van 9×9 meter.
  • Voorafgaand aan de les dient een triage formulier te worden ingevuld. Indien er klachten zijn (verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn) dan kan de deelnemer niet toegelaten worden;
  • Deelnemer komt alleen;
  • Er is een vaste plek voor iedereen in de studio. Dit wordt zo mogelijk met duidelijke markeringen aangegeven;
  • Deelnemers worden (ook) op de eigen verantwoordelijkheid voor hygiëne gewezen.
  • Dansen ‘in de onderste laag’ (vloerwerk) wordt waar mogelijk voorlopig vermeden;

Versie: 22 juni 2020

Basis Protocol leden
Beschikbare dansruimte COVID-19 Protocol